• Leikkikoulu 3–5 -vuotiaat

  Wendy Housen leikkikoulu on tarkoitettu 3–5 -vuotiaille lapsille

  Aamupäiväryhmä klo 9–12
  Iltapäiväryhmä klo 13–16
  Molemmissa leikkikouluryhmissä on vielä muutama vapaa paikka lukuvuodeksi 2016-2017

  Leikki kuuluu oleellisesti lapsen elämään. Hyvin suunnitellut leikit, sekä sisällä että ulkotiloissa, ovat oleellinen osa opetusmenetelmiämme. Alle kouluikäiselle lapselle leikki on merkittävä kehityksen ja oppimisen lähde. Leikki edistää lapsen ajattelutoimintaa, kielellisiä taitoja, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden käsittelyä.

  Hyvä leikkiympäristö on myös hyvä oppimisympäristö.

  Leikkikoulupäivä sisältää vapaata leikkiä, yhteisen alku- ja loppupiirin, eväshetken ja ikäryhmissä työskentelyä. Pienryhmissä työrauha säilyy ja lapset pääsevät oppimaan ja kehittymään ikäistensä seurassa. Myös koko ryhmän yhdessäolo on tärkeä osa Wendyn päiväjärjestystä. Piirissä lapsi oppii englantia lorujen, leikkien ja laulujen kautta.

  Aamupäivän ryhmät:
  Pink Group - kolmevuotiaat
  Lime Group - neljävuotiaat
  Green Group - viisivuotiaat

  Iltapäivän ryhmät:
  Purple Group - kolmevuotiaat
  Red Group - neljävuotiaat
  Orange Group - viisivuotiaat