• Opettajat

   

  Piia-Riikka
  Suomenkielinen opettaja

  Työskennellyt lasten kanssa 17 vuotta

  Harrastukset -
  musiikki, mökkeily, kissat

  Lapsuuden unelma-ammatti - 
  opettaja

  Jonathan
  Englanninkielinen opettaja

  Työskennellyt lasten kanssa 18 vuotta

  Harrastukset-
  kuntosalilla käynti, kalastus, suomalainen mökkielämä ja luonto

  Lapsuuden unelma-ammatti – palomies

  Samuel
  Englannikielinen opettaja

  Työskennellyt lasten kanssa 6 vuotta

  Harrastukset – juoksu, piirtäminen, jalkapallo

  Lapsuuden unelma-ammatti – tuulimyllyn pilotti

  Sari

  Suomenkielinen opettaja, esikoulu

  Työskennellyt lasten kanssa 17 vuotta

  Harrastukset – 
  musiikki, matkustelu, lukeminen

  Lapsuuden unelma-ammatti -
  meribiologi

  Koululaisryhmä

  Wendy Housen koululaisryhmä tarjoaa eka- ja tokaluokkalaisille koululaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia englantia natiiviopettajan johdolla. Koululaisryhmä on luonteva tapa leikkikoulun ja esikoulun jälkeen jatkaa englannin kielen opiskelua, pitää yllä ja harjaannuttaa jo saavutettua kielitaitoa. Koululaisryhmään voi tulla myös Wendyn ulkopuolelta, vaikkei englantia osaisikaan. Kieltä opetellaan kertomusten, taiteen, draaman sekä erilaisten pelien ja leikkien avulla.

  Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Wendy Housen tiloissa klo 16.15–17.45 

  Kevätlukukausi alkaa keskiviikkona 13.1.2016 ja päättyy 27.4.2106

  The English Club of Turku ry

  Leikkikoulun taustayhteisö The English Club of Turku ry on perustettu 1972 tarkoituksenaan mahdollistaa ja ylläpitää englanninkielistä leikkikoulutoimintaa Turussa. Yhdistyksen jäseniä ovat jäsenmaksun maksaneet lasten vanhemmat. Yhdistyksen hallinnosta vastaa syyskokouksen joka toinen vuosi valitsema hallitus, jonka tehtävänä on päättää leikkikoulun taloudesta ja tukea opettajien työtä.

  Hallitus 2016-2017: Paula Aalto (puheenjohtaja), Miia Auvinen (toiminnanjohtaja, sihteeri), Minna Seppänen, Jonathan Cowle, Liisa Kouvonen ja Aila Oravala.  Kirjanpitäjä Marjukka Pentti/Tili-Vinkki hoitaa laskutukseen liittyvät asiat. 

  The English Club of Turku ry:n säännöt

  Vanhempainyhdistys

  Wendy Housen vanhempainyhdistys VY on perustettu nykymuodossaan 2005. VY järjestää toimintaa Wendyn lapsille ja toisinaan myös wendyperheille. Toiminnan tarkoituksena on tutustuttaa wendyperheitä toisiinsa ja luoda me-henkeä. Tempauksilla kerätään myös rahaa lasten monipuolisen toiminnan tukemiseksi. 

  Esikoulu

  Wendyn kaksikielinen esikoulu toimii maanantaista perjantaihin klo 9–13. Esikoulupäivä sisältää vapaata leikkiä, yhteisen alku- ja loppupiirin sekä ryhmässä työskentelyä. Esikouluryhmät pyritään pitämään pieninä, jolloin opettajalla on mahdollisuus kohdata jokainen lapsi yksilönä hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioiden. Wendyn esikoulussa lapsi saa hyvät kielelliset valmiudet sekä suomen että englannin kielen opiskeluun.

  Wendyn oman esiopetussuunnitelman perustana ovat opetushallituksen antama valtakunnallinen esiopetussuunnitelma sekä Turun kaupungin esiopetussuunnitelma. Wendyn EOPS kuvaa leikkikoulun erityispiirteitä ja painotuksia ja siinä on huomioitu sen soveltuvuus kielileikkikouluun.

  Esikoulussa noudatetaan Turun peruskoulujen työ- ja loma-aikoja.

  Jos esikouluikäinen lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa, hänellä on mahdollisuus saada Wendystä myös esiopetusta täydentävää päivähoitoa.

  Wendy Housen esiopetussuunnitelma

  Leikkikoulu 3–5 -vuotiaat

  Wendy Housen leikkikoulu on tarkoitettu 3–5 -vuotiaille lapsille

  Aamupäiväryhmä klo 9–12
  Iltapäiväryhmä klo 13–16
  Molemmissa leikkikouluryhmissä on vielä muutama vapaa paikka lukuvuodeksi 2016-2017

  Leikki kuuluu oleellisesti lapsen elämään. Hyvin suunnitellut leikit, sekä sisällä että ulkotiloissa, ovat oleellinen osa opetusmenetelmiämme. Alle kouluikäiselle lapselle leikki on merkittävä kehityksen ja oppimisen lähde. Leikki edistää lapsen ajattelutoimintaa, kielellisiä taitoja, luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden käsittelyä.

  Hyvä leikkiympäristö on myös hyvä oppimisympäristö.

  Leikkikoulupäivä sisältää vapaata leikkiä, yhteisen alku- ja loppupiirin, eväshetken ja ikäryhmissä työskentelyä. Pienryhmissä työrauha säilyy ja lapset pääsevät oppimaan ja kehittymään ikäistensä seurassa. Myös koko ryhmän yhdessäolo on tärkeä osa Wendyn päiväjärjestystä. Piirissä lapsi oppii englantia lorujen, leikkien ja laulujen kautta.

  Aamupäivän ryhmät:
  Pink Group - kolmevuotiaat
  Lime Group - neljävuotiaat
  Green Group - viisivuotiaat

  Iltapäivän ryhmät:
  Purple Group - kolmevuotiaat
  Red Group - neljävuotiaat
  Orange Group - viisivuotiaat